• Het Belgisch Antigifcentrum uitgelegd in twee minuten
  • Werd Napoleon vergiftigd?
  • CO-vergiftiging
 
 

Nieuws

 
 

Welke info vragen we als je belt?

Hou de verpakking van het betrokken product bij de hand.

  • Leeftijd van het slachtoffer: gaat het om een kind of een volwassene?
  • Wat is de naam van het product dat de vergiftiging heeft veroorzaakt (verpakking, bijsluiter,... bij de hand houden)?
  • Over welke hoeveelheid van het product gaat het (aantal tabletten, soep- of theelepels,...)?
  • Wat is er precies gebeurd (ongeval, zelfmoordpoging,...)?
  • Stel je ziekteverschijnselen vast, zo ja, welke?
 
 

Actuele risico's

Elektronische sigaretten en de vloeibare (na)vullingen

Gezien de aanwezigheid van nicotine in sommige modellen is de elektronische sigaret verre van een onschuldig product. Bij kinderen kan het drinken van een beperkte hoeveelheid van deze vullingen al een ernstige vergiftiging veroorzaken.

Is antivries giftig?

Antivriesproducten bevatten verschillende gevaarlijke producten. Vooral antivriesmiddelen voor de radiatoren van auto’s die geconcentreerde ethyleenglycol bevatten, zijn zeer gevaarlijk. Wat te doen als iemand een antivries product heeft ingeslikt?
 
 

Preventietip in de kijker

Strooizout wordt gebruikt om straten en trottoirs sneeuw- en ijzelvrij te maken. Het bestaat meestal uit natrium chloride of uit een mengsel van natriumchloride en calciumchloride. Het toevoegen van calcium chloride maakt de werking van het strooizout bij lagere temperatuur werkzaam. Op zich is het geen buitengewoon gevaarlijk product, maar voorzichtigheid is toch geboden. Strooizout kan bij huid- en/of oogcontact irritatie veroorzaken en bij inname van enkele korrels kunnen spijsverteringsstoornissen optreden. Bescherm jezelf met waterdichte handschoenen als je regelmatig zout uitstrooit. Bij kinderen die buiten hebben gespeeld en waarvan de kleren nat zijn geworden door het smeltwater van strooizout, is het nodig de natte kleren zo snel mogelijk uit te trekken, om irritatie te vermijden.

Welkom bij het Belgisch Antigifcentrum

Je vindt op deze website informatie over de belangrijkste onderwerpen waarvoor men het Belgisch Antigifcentrum contacteert. Wij geven ook tips over het veilig gebruik van producten en over hun etikettering.