Welke info vragen we als u belt?

Hou de verpakking van het betrokken product bij de hand.

  • Leeftijd van het slachtoffer: gaat het om een kind of een volwassene?
  • Wat is de naam van het product dat de vergiftiging heeft veroorzaakt (verpakking, bijsluiter,... bij de hand houden)?
  • Over welke hoeveelheid van het product gaat het (aantal tabletten, soep- of theelepels,...)?
  • Wat is er precies gebeurd (ongeval, zelfmoordpoging,...)?
  • Stelt u ziekteverschijnselen vast, zo ja, welke?
 
 

Actuele risico's

CO-vergiftiging

Wist je dat - met uitzondering van elektrische apparaten - alle verwarmingsapparaten CO-gas kunnen verspreiden? Tijdens de herfst en de winter registreert het Antigifcentrum meer oproepen over CO-vergiftigingen. Ondanks preventiecampagnes blijft koolstofmonoxide de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België! Hoe kan je een CO-intoxicatie herkennen? Wat kan je doen bij een vermoeden van CO-vergiftiging? Hoe kan je een CO-intoxicatie voorkomen?

Inname van alcohol bij jonge kinderen

Wist u dat alcohol gevaarlijk is voor kleine kinderen? Er is niet eens veel alcohol nodig. Zo kan een goede slok van een drank zoals “Grand Marnier” bij een kind van 10 kilo al een alcoholvergiftiging veroorzaken.
 
 

Preventietip in de kijker

Alcohol is gevaarlijk voor kleine kinderen. Laat jonge kinderen nooit proeven van alcoholische dranken, ook niet bij feestjes of andere gelegenheden. Een goede slok van een drank zoals “Grand Marnier” kan bij een kind van 10 kilo al een alcoholvergiftiging veroorzaken.

 
 

Nieuws

 
 

Welkom bij het Belgisch Antigifcentrum

Je vindt op deze website informatie over de belangrijkste onderwerpen waarvoor men het Belgisch Antigifcentrum contacteert. Wij geven ook tips over het veilig gebruik van producten en over hun etikettering.